Skip to content

Kiinteistön olosuhdemittaus

Kiinteistön olosuhdemittaus

Huolehdi kiinteistön arvosta mittaustietoa hyödyntämällä

Kiinteistöjen olosuhdemittaus mahdollistaa elinkaarikustannusten pienentämisen, asumisolosuhteiden parantamisen, energiansääston sekä lukuisien vaurioiden ennaltaehkäisemisen. Mittauksessa hyödynnetään langatonta IoT -teknologiaa, jossa tulokset viedään suoraan analyysikantaan ja ovat hyödynnettävissä ajasta ja paikasta riippumatta.  

Kehittynyt anturiteknologia tarjoaa uudenlaisia mahdollisuuksia kiinteistön tietojen hallintaan ja seurantaan. Mittaustietoa hyödyntämällä voidaan saavuttaa selkeitä säästöjä, parantaa asumisolosuhteita ja etenkin ennakoida kiinteistön riskejä. Edelleen kiinteistön tai taloyhtiön hallinnon päätöksentekoa on mahdollista tukea tarjoamalla reaaliaikaista olosuhde- ja mittaustietoa. 

Olosuhdetiedolla voidaan tukea kiinteistön projekteja, jolloin mittaukset ajoittuvat niin ennen, projetin aikaiseen kuin jälkeen tapahtuvaan mittaukseen. Näin varmistavat tavoiteltavat lopputuotokset. Toisaalta kiinteistössä on hyödyllistä olla antureita valituissa kohteissa seuraamassa olosuhteita myös jatkuvalla syötöllä.  Osa IoT -antureista voi siis olla projektin aikaisia ja osa jatkuvasti taloyhtiössä. 

Käyttötapauksia on lukuisia. Esimerkiksi lämmityksen säädössä voidaan varmistaa, että patteriverkoston lämmön tasapainotuksella saavutetaan tavoiteltavat tulokset. Usein lämmönsäädön laadun tarkistus jää puutteelliseksi tarkan jälkimittauksen ja seurannan puuttumisen vuoksi. Näin projektin hyöty jää valitettavan usein olemattomaksi. Kun projektin tekijälle ilmoitetaan puutteista nopeasti, niin on mahdollista saada korjaukset takuuajan puitteissa.  

Myös kosteusolosuhteita on helppo seurata mittareilla ja ero kastepisteeseen voidaan havaita reaaliaikaisesti. Anturitietoa yhdistämällä voidaan tehdä syvempää analyysiä kiinteistön tilasta. 

Tieto on helposti seurattavissa paikasta ja ajankohdasta riippumatta esimerkiksi puhelimella tai muulla mobiililaitteella.    

Kiinteistön olosuhteiden mittaaminen

Huoneistojen lämpötilan, ilmankosteuden, ilmanpaineen sekä sisäilmaston hallinnalla voidaan parantaa asumismukavuutta sekä ilmanlaatua. Lämpötilan sekä ilmanvaihdon oikealla säädöllä on mahdollista saavuttaa kustannussäästöjä.

Kiinteistön kulutuksen mittaaminen

Vedenkulutuksen ja energianseurannan avulla on mahdollista saavuttaa säästöjä.

Loma-asunnon olosuhteiden mittaus ja etäseuranta

Olosuhteet etenkin loma-asunnoissa ovat liian usein otolliset homeelle ja puun tuhoeläimille. Etäseurannalla saat reaaliakaista tietoa olosuhteista ja pystyt reagoimaan piileviin ongelmiin.

Teknologioista

Lorawan tai Bluetooth Low Energy ovat antureiden tiedonsiirrossa hyödynnettävät teknologiat. Molemmissa on omat hyötynsä. Käytettävät IoT -anturit päätetään käyttötapauksen mukaan.

Alla kuvassa Elsys anturi ERS Lite sisäilman tarkkailuun

Olosuhdemittaus Elsys ERS Lite anturi

Alla kuvassa Elsys anturi ERS CO2 sisäilman tarkkailuun

Olosuhdemittaus anturi Elsys ERS IoT

Crementum mukana taloyhtiö webinaarissa:

SKH:n “Data Taloyhtiössä” webinaari