Kiinteistön energiansäästö

Digitaalista mittaustietoa hyödyntämällä voidaan säästää energiaa ja samalla parantaa asumisolosuhteita. Reaaliaikaisen olosuhdetiedon avulla voidaan optimoida olosuhteita siten, että asumismukavuus säilyy, mutta samalla energiansäästö jopa 10 – 15 %. Mittaus on tehokas tapa kiinteistön olosuhteiden selvittämiseen ja jatkotoimenpiteiden arviointiin, joiden avulla energaiansäästö voidaan saavuttaa.
 

Taloyhtiöt 

 Energiankulutus muodostaa merkittävän osan asunto osakeyhtiöiden kokonaiskuluista. Säästöä syntyy, kun taloa ei ylilämmitetä tai tuuleteta lämpöä ulos, ja lämpö pidetään tasaisena suosituslämpötiloissa eri huonetyypeittäin.

Yhden asteen lasku lämpötilassa vähentää lämmityskuluja noin 5 %. Monissa kiinteistöissä lämpötilat ovat liian korkeita talvella, joka saattaa myös johtaa liian kuivaan sisäilmaan.
 
Suosituslämpötiloja
·      Oleskelutilat 20-22°C
·      Makuutilat 18-20°C
·      Kylpyhuoneen lattia 24 °C
·      Kerrostalojen porrashuoneet 17-18 °C
·      Varasto 12 °C
·      Autotalli 5 °C
 

Kaukolämmön perinteinen säätö tapahtuu patteriverkoston vesivirtaa säätämällä huomioiden ulkolämpötila sekä talolle laadittu säätökäyrä. Älykkäässä ohjauksessa huomioidaan huoneistossa mitatut lämpötilat sekä sääennusteet.

Energiatehokkuuteen vaikuttaa myös ilmanvaihto. Perinteisessä menetelmässä ilmanvaihto on kytketty jatkuvasti samalle teholle tai ohjautumaan kellokytkimellä. 

Loma-asunnot

Loma-asunnon ylläpitolämpö on monesti tarpeettoman korkea, koska lämmityksessä ei huomioda esimerkiksi sisä- ja ulkolämpötilan  eroja. Mittarit seuraavat tarvittaessa myös kosteutta sekä kastepistettä. Kosteuden ei pidä antaa nousta liian korkeaksi, koska se lisää mikrobikasvuston riskiä. Loma-asuntojen ongelmapaikka saattaa olla esimerkiksi tuulettuva alapohja eli rossipohja, joka on hyvin yleinen alapohjatyyppi Suomessa.