Skip to content

Energiansäästö

Kiinteistön energianhallinta

Digitaalista mittaustietoa hyödyntämällä on mahdollista säästää energiaa ja samalla parantaa asumisolosuhteita. Reaaliaikaisen olosuhdetiedon avulla voidaan optimoida olosuhteita siten, että asumismukavuus säilyy, mutta samalla energiansäästö voi olla jopa 10 – 15 %. Mittaus on tehokas tapa kiinteistön olosuhteiden selvittämiseen ja jatkotoimenpiteiden arviointiin.

Kiinteistöt ja taloyhtiöt

Energiankulutus muodostaa merkittävän osan kiinteistöjen kokonaiskuluista. Säästöä syntyy, kun tiloja ei ylilämmitetä tai tuuleteta lämpöä ulos, ja lämpö pidetään tasaisena suosituslämpötiloissa eri huonetyypeittäin.

Yhden asteen lasku lämpötilassa vähentää lämmityskuluja noin 5 %. Liian korkea lämpötila saattaa myös johtaa liian kuivaan sisäilmaan.

Suosituslämpötiloja

 • Oleskelutilat 20-22°C
 • Makuutilat 18-20°C
 • Kylpyhuoneen lattia 24 °C
 • Kerrostalojen porrashuoneet 17-18 °C
 • Varasto 12 °C
 • Autotalli 5 °C

Olosuhdemittaus Elsys Eye anturi

Loma-asunnot

Loma-asunnon ylläpitolämpö on monesti tarpeettoman korkea, koska lämmityksessä ei huomioda esimerkiksi sisä- ja ulkolämpötilan eroja. Mittarit seuraavat tarvittaessa myös kosteutta sekä kastepistettä. Kosteuden ei pidä antaa nousta liian korkeaksi, koska se lisää mikrobikasvuston riskiä. Loma-asuntojen ongelmapaikka saattaa olla esimerkiksi tuulettuva alapohja eli rossipohja, joka on hyvin yleinen alapohjatyyppi Suomessa.  

Palvelumallimme

Palvelumalli tarjoaa tietoa ja valvontaa

 • Toteutettujen energiankäytön tehostamistoimenpiteiden todellisista vaikutuksista kulutukseen ja olosuhteisiin
 • Energiankulutukseen liittyvistä ongelmakohdista
 • Kiinteistön energiankäytön jakaantumisesta
 • Energiankäytön ajallisista vaihteluista
 • Energiankulutuksen tasosta, jota voidaan verrata tavoitetasoon ja aiempien jaksojen kulutuksiin