Kiinteistön olosuhdemittaus
Säästä rakennuksen tai kiinteistön energiaa, ennaltaehkäise riskejä ja korjaa IoT -mittaustietoa hyödyntämällä
Etäesittely

Crementum olosuhdemittaus on keskittynyt kiinteistöjen ja rakennusten olosuhteiden mittaamisen ratkaisuihin IoT:tä hyödyntämällä. Kiinteistön ja teollisuuden olosuhdemittaus palveluilla mahdollistetaan rakennusten ja kiinteistöjen elinkaarikustannusten pienentäminen, asumisolosuhteiden kuten sisäilman parantaminen sekä lukuisien vaurioiden ennaltaehkäiseminen. Mittauksen pohjalta pystytään tekemään suosituksia niin asumisolosuhteiden, ylläpidon kuin korjauksiin liittyen.

Kiinteistössä olevien IoT -anturien mittaustiedot tuodaan keskitettyyn analyysipalveluun.  Antureita on useita eri vaihtoehtoja, ja ne valitaankin käyttötapauksen mukaan. Palvelun avulla on mahdollista tukea tietopohjaista päätöksentekoa sekä saavuttaa kustannussäästöjä analyysien ja siihen liittyvien optimointien avulla. 

Olosuhdemittaus on tehokas tapa kiinteistön tai rakennuksen olosuhteiden selvittämiseen ja jatkotoimenpiteiden arviointiin.


Crementum Energy

LNG Terminal Solutions 

Crementum Energy is focused on solutions for LNG Terminals around globe. The solutions consist of business supportings system and LNG supply chain optimisations.

LNG Terminals require special IT-architechture based on the nature of the business. Digitalisation and optimisations are the core components.