Strategia- ja prosessikonsultointi

Crementum auttaa organisaatiotasi viemään kehityshankkeet onnistuneesti läpi aina asiakkuuden ja sidosryhmien hallinnan strategian kirkastamisesta aidosti tätä strategiaa tukevan tietojärjestelmäratkaisun toteuttamiseen ja jalkautukseen.

Hyvän strategian tueksi ja liiketoiminnan tavoitteiden saavuttamiseksi tarvitaan myös toimivat liiketoimintaprosessit ja näitä tukeva tietojärjestelmäarkkitehtuuri. Myös näissä löydät apua meiltä.

Crementumin strategia- ja prosessikonsultoinnin palvelut kattavat mm. seuraavia osa-alueita

Strategian ja liiketoiminnan tavoitteiden täsmentäminen

Strategiakonsultoinnissa pyritään selvittämään organisaation nyky- ja tavoitetila sekä tunnistamaan haasteet ja mahdollisuuudet vastaamalla mm. seuraaviin kysymyksiin:

Nykytila:

Tavoitetila:

Strategisen konsultoinnin tuloksena on esimerkiksi asiakkuudenhallinnan kehittämisen tiekartta, joka sisältää suositukset mahdollisista kehityshankkeista ja niiden priorisoinnista.

Asiakkuudenhallinnan konsultointi

Asiakkuudenhallinnan kehitysprojekteissa tarkastellaan yrityksen liiketoimintaprosesseja kolmella osa-alueella: markkinointi, myynti ja asiakaspalvelu. Periaatteessa yritys voi aloittaa asiakkuudenhallinnan kehittämisen mistä tahansa näistä kolmesta alueesta riippuen esimerkiksi siitä, minkä osa-alueen kehittäminen tuottaa eniten hyötyä lyhyellä tähtäimellä.

Asiakkuudenhallinnan konsultointipalvelut kattavat mm.

Asiakasrajapinnan liiketoimintaprosessien kehittäminen

Asiakasrajapinnan liiketoimintaprosessien kehittäminen kattaa

Muu strateginen konsultointi

Muu strateginen johdon konsultointi kattaa muun muassa seuraavia alueita: