Myynnin ja markkinoinnin kehittämisen referenssi

“Yhteistyö Crementumin kanssa on auttanut meitä kehittämään yhtenäiset toimintatavat ja modernit työkalut myynnin tilanteen ja myyntitulosten seurantaan.”

Antti Savolainen, johtaja, asiakkuudet, Relacom

Relacom kehitti myynnin johtamisen toimintapoja, kun Relacom Finland ja Crementum aloittivat yhteistyön myynnin ja asiakkuuksien johtamisen kehittämiseksi vuoden 2011 loppupuolella. Relacomin myynnin ja asiakkuuksien johtamisen pääasiallisia tavoitteita tuolloin olivat:

  • Yrityksessä oli yritysostojen seurauksena erilaisia toimintakulttuureita eri yksiköissä ja niitä haluttiin yhtenäistää.
  • Myyntiin haluttiin luoda yhtenäiset prosessit ja toimintatavat.
  • Relacom halusi tarjota kokonaisvaltaista verkko-osaamista laajemmilla palvelukokonaisuuksilla.
  • Haluttiin varmistaa asiakastietojen ja asiakashistorian helppo löydettävyys.

Relacom-konsernissa oli mm. Ruotsissa jo käytössä Microsoft Dynamics CRM 2011 -asiakkuudenhallintajärjestelmä, jota ei kuitenkaan Suomessa ollut vielä otettu käyttöön. Tavoitteeksi otettiinkin edellisten lisäksi CRM-järjestelmän käyttöönotto tukemaan myynnin ja asiakkuuksien johtamista.

Huolellisen nykytila-analyysin pohjalta päätettiin edetä vaiheittain seuraavasti:

Relacomin myyntiorganisaatio määritteli Crementumin avustamana systemaattisen ja vaiheistetun myyntiprosessin ohjaamaan laajempien myyntihankekokonaisuuksien myyntiä. Myyntiprosessi rakennettiin työpajatyöskentelynä Relacomin myyntihenkilöstön ja johtoryhmän kesken.

Myyntiprosessin ja myynnin mittarien määrittely oli valmis vuoden 2012 vaihteessa.

Vuoden 2012 alusta lähtien Crementum auttoi Relacomia määrittelemään CRM-järjestelmän liiketoiminnalliset vaatimukset. Järjestelmään mallinnettiin vaiheistettu myyntiprosessi, joka helpottaa merkittävästi myynnin ja myyntisuppilon johtamista sekä ennustamista. CRM-järjestelmään toteutettiin tämän lisäksi konsernitason raportointikäytäntöjen mukaiset vaatimukset.

Crementum toteutti Relacomin vaatimusten mukaisen Microsoft Dynamics CRM –asiakkuudenhallintajärjestelmän, jonka toimitus hyväksyttiin keväällä 2012.

Loppukeväästä 2012 Crementum koulutti Relacomin CRM-pääkäyttäjät sekä n. 50 henkeä kattavan myynti- ja palveluorganisaation uuden asiakkuudenhallintajärjestelmän käyttöön sekä uusiin toimintatapoihin.

Relacom yrityksenä

Relacom on johtava teknologiapalveluiden tarjoaja Pohjoismaissa. Yritys tarjoaa strategisia ratkaisuja tietoliikenne-, energia- ja M2M-markkinoille. Relacomista on tullut vuosien aikana ensisijainen kumppani niin johtaville ja maailmanlaajuisille tietoliikenne- ja energia-alan toimijoille kuin myös valtakunnallisille vähittäismyynti- ja logistiikkayrityksille.

Relacomin laaja palvelutarjonta perustuu alan vahvaan tuntemiseen, ammattitaitoon ja huippuluokan operatiivisiin järjestelmiin sekä prosesseihin. Palvelutarjonta kattaa valtakunnallisen mobiiliverkkojen rakentamisen, sähkö- ja telecom–verkkojen elinkaaren hallinnan, uudisasuinalueiden kuituoptiikan asentamisen sekä turvallisen langattoman verkon rakentamisen ja asennuksen työpaikoille ja koteihin.