Skip to content

Inbound markkinointi – miten tuottaa liidejä verkosta?

Digitaalisen koneiston tuottamia liidejä kutsutaan inbound liideiksi vs. outbound liidit.  Markkinoilla on tarjolla satoja työvälineitä, jotka tuottavat tavalla tai toisella inbound liidejä myynnin käsiteltäväksi. Nämä liidit jäävät kuitenkin yhä useammin käsittelemättä, ja markkinointikampanjan investointi menee osittain tai täysin hukkaan. Samaten liidien konvertoituminen myyntimahdollisuuksiksi tai tarjouksiksi on liian usein yksittäisten myyjien aktiivisuuuden varassa.

Crementum on vuosien saatossa auttanut satoja yrityksiä digitaalisen liidinhankinnan ja niiden jatkotyöstämisen hallinnassa. Markkinointiautomaatio vaatii huolellisen suunnittelun ja määrätietoisen prosessin, jolla verkkonäkyvyys ja liidien tuottaminen verkosta saadaan toiminaan haluttuun suuntaan.

Crementumin asiantuntijat ovat kirjoittaneet Myynti 2.0 Blogia jo vuodesta 2009. Blogi on keskittynyt b2b yritysten myynnin ja markkinoinnin aiheisiin. 

Crementumin julkaisemaa CRM Ostajan Opasta on ladattu runsaasti vuosien saatossa, ja sitä on käytetty mm.johtoryhmien tukena CRM hankinnan valmistelussa. 

Palveluitamme:

    • Myynnin ja markkinoinnin digiarkkitehtuuri
    • Markkinointiautomaatio 
    • Markkinointiautomaation auditointi
    • Asiakkuudenhallintajärjestelmän hyödyntäminen
    • Myynnin johtamisjärjestelmä 
    • Myynti- ja markkinointistrategia
    • Myynnin ja markkinoinnin analytiikka sekä raportointi
    • Asiakaskokemuksen kehittäminen
    • CRM -järjestelmän hankintakonsultointi

Katso video CRM:stä vuonna 2019