Skip to content

Myynnin johtamisjärjestelmä

Tarjoamme seuraavia konsultointipalveluita myynnin johtamisjärjestelmän kehittämiseen.

Myynnin johtamisen nykytilan kartoitus

Myynnin johtamisjärjestelmän kehittäminen aloitetaan tyypillisesti myyntitoiminnan ja asiakkuudenhallinnan nykytilan kartoittamisella, joka tehdään sähköisillä kyselyillä sekä yrityksenne avainhenkilöiden ja asiakkaiden haastatteluilla.

Tuotoksena kartoitusvaiheesta saadaan kuvaus myynnin nyky- ja tavoitetilasta.

Myyntiprosessin määrittelytyöpaja

Myyntiprosessin määrittelyssätyöpajassa yrityksellenne rakennetaan ja kuvataan systemaattinen myyntiprosessi sekä prosessimittarit.

Tuotoksena myyntiprosessin määrittelytyöpajasta saadaan:

    • yritykselle räätälöity, vaiheistettu myyntiprosessi kuvattuna ja valmiina mallinnettavaksi CRM-järjestelmään
    • myynnin keskeiset suorituskykymittarit eli KPI:t

Myyntiprosessin määrittely tähtää prosessin mallintamseen Microsoft Dynamics CRM -järjestelmään, siten että yrityksenne CRM

    • auttaa myyjiä myymään tehokkaammin
    • tukee myynnin johtamista
    • mahdollistaa tarkemmat myyntiennusteet

CRM-raportointityöpaja

Raportointityöpajassa määritellään yrityksenne myynnin johtamisen kannalta olennaiset raportit ja niiden toteutus CRM -järjestelmään.