Crementumissa panostamme ennen kaikkea yrityksesi liiketoiminnan ymmärtämiseen ja tukemaan liiketoiminnallisten tavoitteiden saavuttamisessa. Toimialatuntemuksen kautta ymmärrämme nopeasti yrityksesi haasteet – kuten myös mahdollisuudet kehittyä.

Crementumin toimialakohtaiset ratkaisut ovat valmiita aihioita, joista muokkaamme juuri yrityksellesi sopivan ratkaisun nopeassa aikataulussa. Menetelmä perustuu toimialakohtaiseen ohjelmistokirjastoomme yhdistettynä ”rapid implementation” menetelmäämme. Toimialakohtaisten ratkaisujen toimituksessa valitsemme aina konsultin, joka on toiminut aiemmin vastaavalla toimialalla.

Alla on mainittu joitakin toimialoja, joille Crementum on toimittanut asiakkuuksien ja sidosryhmien hallinnan ratkaisuja. Vaikka oma toimialasi ei olisikaan näiden joukossa, pystymme varmasti tarjoamaan kustannustehokkaan asiakkuuksien ja sidosryhmien hallinnan ratkaisun yrityksellesi.

Energiateollisuus

Crementumin päätoimiala on energiateollisuus. Etenkin Crementumin LNG -terminaalien ratkaisut ovat tunnettuja toimialalla.

Valmistava teollisuus

Valmistavan teollisuuden tyypillisiä haasteita ovat mm. kysynnän ennustaminen, myyntikanavien hallinta ja 360 asteen näkyvyyden saaminen asiakkuuksiin kattaen myynti-, toimitus- ja ylläpitovaiheet. Valmistavan teollisuuden yrityksellä on usein varsin laaja tuotevalikoima, jonka hallitseminen asiakasrajapinnassa tuo peliin omat haasteensa. Eräs tyypillinen vaatimus jo pienemmissäkin valmistavan teollisuuden yrityksissä on CRM-järjestelmän saumaton liittäminen toiminnanohjausjärjestelmään.

Crementum ymmärtää yrityksesi liiketoiminnalliset tarpeet ja pystyy tarjoamaan toimialallesi räätälöidyn mm. asiakkuuksien, jälleenmyyjien ja toimittajien hallintaan nopeasti ja kustannustehokkaasti.

Tekniset ja asiantuntijapalvelut

Palveluorganisaatioiden haasteet liittyvät usein näkyvyyden saamiseen maantieteellisesti hajautettuun organisaatioon, jossa palveluiden myynti monesti tapahtuu ”oman työn ohessa” mm. palveluesimiesten ja paikallisten yksiköiden vetäjien toimesta.

Erityisesti teknisten palveluiden kohdalla myytävien palveluiden ja palvelukokonaisuuksien hinta ja vaadittava myyntiponnistusten määrä saattaa vaihdella suuresti organisaation sisällä. Tällaisessa ympäristössä korostuu usein CRM-järjestelmän helppokäyttöisyys.

Asiantuntijapalveluiden kohdalla kriittistä on mm. käyttö- ja laskutusaste ja resurssien ennustaminen, mikä vaatii oman alalle räätälöidyn ratkaisunsa.

Crementum ymmärtää palveluorganisaatioiden liiketoiminnan haasteet, osaa soveltaa alan parhaita käytäntöjä ja tarjota alallesi parhaan ratkaisun.

Kuljetus ja logistiikka

Kuljetus- ja logistiikka-aloilla on asiakkuuksien parempi hallinta ja tätä kautta parantuva asiakaspalvelu noussut koventuneen kilpailun myötä hyvin tärkeään asemaan. Muita tärkeitä asioita alalla on mm. tehostettu kaluston, toimitusketjun ja toiminnan hallinta, jotka mahdollistavat merkittäviä säästöjä ja palvelun parantumista.

Julkishallinto

Julkishallinnossa korostuu tänä päivänä enenevässä määrin asiakasnäkökulma. Kansalaisille ja muille sidosryhmille halutaan tarjota parempia palveluita rajallisilla resursseilla ja mahdollisimman kustannustehokkaasti.  Tässä modernilla asiakkuuden- ja sidosryhmien hallinnan ratkaisulla voidaan merkittävästi parantaa tehokkuutta ja säästää kustannuksissa.

Järjestöt

Järjestökentässä tärkeitä asioita ovat mm. jäsenistön palveleminen, uusien jäsenien hankinta, varainhankinta ja ulkoisten sidosryhmien hallinta. Crementum pystyy tarjoamaan järjestöille erittäin kustannustehokkaan ratkaisun jäsenistön, sidosryhmien ja prosessien hallintaan.

Kiinteistö- ja rakennusala

Crementumin kiinteistö- ja rakennusalan ratkaisun avulla saat hallintaan koko kiinteistön elinkaarten aina hankekehityksestä rakennusprojektin kautta kiinteistön käyttö- ja ylläpitovaiheeseen – unohtamatta kiinteistön vuokraus- ja myyntitoimintaa.

Taisteletteko parhaista rakennustonteista ja haluatte pärjätä siinä paremmin? Pyritkö nostamaan rakennushankkeidenne kannattavuutta? Haluatteko säästää rahaa ja aikaa urakkojen kilpailutuksessa? Onko haasteenanne rakennusprojektien aikataulun tai budjetin pitävyys? Onko kiinteistöjen dokumenttien hallinta retuperällä? Vai tarvitsetteko paremman raportoinnin tai liiketoiminnan riskit paremmin hallintaan?

Crementumin kiinteistön elinkaaren hallinnan ratkaisu on suunnattu kiinteistöjen omistajille, rakennuttajille ja rakennusliikkeille. Se koostuu mm. seuraavista osista

  • rakennushankesalkun hallinta
  • rakennuttajien ja rakennusliikkeiden sidosryhmien hallinta (mm. kunnat, rahoittajat, sijoittajat, välittäjät, suunnittelijat ja urakoitsijat)
  • urakoiden ja urakoitsijoiden kilpailutuksen hallinta
  • rakennusprojektin hallinta
  • suunnittelu- ja rakennusaikasen dokumentaation hallinta
  • kiinteistödokumentaation hallinta

Tutustu tarkemmin kiinteistö- ja rakennusalan toimialasovellukseen Crementum RealPro, joka on kehitetty koko kiinteistön elinkaaren hallintaan.