Markkinoinnin ja myynnin arkkitehtuuri

Digitaalinen markkinointi on nykypäivänä arkipäivää jo useimmissa organisaatioissa. Digitaalisen koneiston tuottamia liidejä kutsutaan inbound liideiksi vs. outbound liidit.  Markkinoilla on tarjolla satoja työvälineitä, jotka tuottavat tavalla tai toisella inbound liidejä myynnin käsiteltäväksi. Nämä liidit jäävät kuitenkin yhä useammin käsittelemättä, ja markkinointikampanjan investointi menee osittain tai täysin hukkaan. Samaten liidien konvertoituminen myyntimahdollisuuksiksi tai tarjouksiksi on liian usein yksittäisten myyjien aktiivisuuuden varassa.

Monesti isoimmat haasteet kuitenkin koetaan myynnin ja tuotantojärjestelmien välillä. Tarjoukset saatetaan kirjata myynnin järjestelmään, mutta tuotehallinta on toiminnanohjauksessa ja varsinainen tarjous tehdään ERP -järjestelmässä. Kokonaisuus on liian usein hallitsematon ja kokonaisnäkyvyys puuttuu.

Crementum varmistaa, että kokonaisuus on eheä, toiminnallisesti tehokas sekä kokonaisnäkyvyys säilyy. Kokonaisuuden Raportoinnilla ja analytiikalla varmistetaan tiedot päätöksenteon tueksi.