Kiinteistön IoT Ratkaisut

Huolehdi kiinteistön arvosta seuraamalla olosuhteita        paikasta riippumatta

Home ja puun tuhoeläimet voidaan välttää reaaliaikaisella olosuhdemittauksella.

Rossipohjan olosuhdemittaus ja etäseuranta

Olosuhteet alapohjassa ovat liian usein otolliset homeelle ja puun tuhoeläimille. Etäseurannalla saat reaaliakaista tietoa olosuhteista ja pystyt reagoimaan piileviin ongelmiin.

Olosuhteiden optimointi

Tuuletusaukkojen määrässä täytyy huomioida eri vuodenaikojen vaihtelut, joka vaatii tarkkaan mitoitusta ja suunnittelua perustuen dataan.

Trendianalyysi

Hetkittäinen ilmankosteuden nousu ei välttämättä ole ongelma, mutta pitläaikainen kosteuden nousu talon rakenteissa johtaa ongelmiin.

Toimenpide-ehdotukset