Kiinteistön IoT Ratkaisut

Huolehdi kiinteistön arvosta mittaustietoa hyödyntämällä

Kiinteistöjen IoT palveluilla mahdollistetaan elinkaarikustannusten pienentäminen, asumisolosuhteiden parantaminen sekä lukuisien vaurioiden ennaltaehkäiseminen. 

Kehittyvä anturiteknologia tarjoaa uudenlaisia mahdollisuuksia kiinteistön hallintaan ja seurantaan. Mittaustietoa hyödyntämällä voidaan saavuttaa selkeitä säästöjä, parantaa asumisolosuhteita ja ennakoida riskejä. Edelleen kiinteistön tai taloyhtiön hallinnon päätöksentekoa on mahdollista tukea tarjoamalla reaaliaikaista olosuhde- ja mittaustietoa. 

Olosuhdetiedolla voidaan tukea esimekiksi lämmitysjärjestelmän säädössä suorittamalla mittauksia, jotka ajoittuvat koko prosessin ajalle. Osa IoT antureista voi olla projektin aikaisia ja osa jatkuvasti taloyhtiössä. 

Kiinteistön olosuhteiden mittaaminen

Huoneistojen lämpötilan, ilmankosteuden, ilmanpaineen sekä sisäilmaston hallinnalla voidaan parantaa asumismukavuutta sekä ilmanlaatua. Lämpötilan sekä ilmanvaihdon oikealla säädöllä on mahdollista saavuttaa kustannussäästöjä.

Kiinteistön kulutuksen mittaaminen

Vedenkulutuksen ja energianseurannan avulla on mahdollista saavuttaa säästöjä.

Loma-asunnon olosuhdemittaus ja etäseuranta

Olosuhteet etenkin loma-asunnoissa ovat liian usein otolliset homeelle ja puun tuhoeläimille. Etäseurannalla saat reaaliakaista tietoa olosuhteista ja pystyt reagoimaan piileviin ongelmiin.

Teknologioista

Lorawan tai Bluetooth Low Energy ovat antureiden tiedonsiirrossa hyödynnettävät teknologiat. Molemmissa on omat hyötynsä. Käytettävät IOT anturit päätetään käyttötapauksen mukaan.

Crementum mukana taloyhtiö webinaarissa:

SKH:n “Data Taloyhtiössä” webinaari.