Markkinoinnin ja myynnin digitalisaatio vaatii monesti usean eri järjestelmän yhteistoimintaa ja projektit vaativat laaja-alaista ymmärrystä eri osa-alueista. Monesti myynnin, markkinoinnin ja IT:n välinen dialogi on moniulotteista, jossa jopa eri liiketoiminta-alueiden ammattikieli aiheuttaa haasteita projektin etemisen ja tavoitteiden saavuttamiselle.  Crementumilla on pitkä kokemus laajoista markkinoinnin ja myynnin digitalisoinnin projekteista, joihin sisältyy monesti CRM, markkinointiautomaatio, asiakas- ja myyntiprosessit, analytiikka, SEO ja verkkouudistukset.