Lataa CRM -ostajan opas

Asiakkuudenhallinta, palvelut, myynnin johtaminen ja markkinointi

Mitä on asiakkuudenhallinta

Asiakkuudenhallinta eli CRM (Customer Relationship Management)  tarkoittaa niitä strategioita ja järjestelmiä, joilla yritys pystyy rakentamaan paremmat suhteet asiakkaisiinsa. Tavoitteena asiakkuudenhallinnassa on parantaa kannattavuutta, lisätä tuottoja, tuoda lisäkauppaa sekä kasvattaa asiakastyytyväisyyttä. Parhaimmillaan asiakkuuksien johtamisen perustana oleva asiakaskeskeinen ajattelutapa saadaan istutettua yrityksen koko organisaatioon ja hyödynnettyä kaikessa asiakasrajapinnan työskentelyssä.

Asiakassuhteissa tavoitellaan entistä vahvemmin vuorovaikutteisuutta. Asiakkaat odottavat, että heitä palvellaan samalla osaamisella ja tiedoilla kanavasta tai yhteyshenkilöstä riippumatta. Asiakastyötä tekevien työtekijöiden, kuten esimerkiksi myyjän työ helpottuu merkittävästi, kun asiakastiedot ovat helposti saatavilla, ja asiakkaan tilanteesta pystyy nopeasti luomaan kattavan kokonaiskuvan.

Tutustu myös blogiimme 

1 2